Yazarlar

Yusuf Ziya Kıvanç “ADALET ÇIĞLIĞA YAKALANMIŞ”

Adalet devletten önce gelir
M. L. King.
Yaşamımız, Önem verdiğimiz olaylara karşı sessiz kaldığımız gün son bulmaya başlar Der.
Maraş katliamı… yıl 1978 aylardan Aralık…
Silahların patladığı 8 aylık hamile Esma Suna 6 aylık bebek Yılmaz Baz
14 yaşında Ali Tıraş kocası ile beraber Ümmühan Doğanların yaşamlarını kaybettiği günlerdeyiz
Kaç kişi hayatını kaybetti kaç kişi manevi acı içine düştü biliyor muyuz..
Gerçek katiller bulundu cezalandırıldı mı…
Her toplumda bir hukuk anlayışı olduğunu biliyoruz.
Bizde ülkede adaletin sağlıklı olabilmesi işleyebilmesi için yargılayanları sorgulayalım sorgulama yapalım taki Doğru Hukuku, Adaleti, Evrensel Adaleti bulana kadar sorgulayalım…
Sorgulayacağız ve her şey yolunda olana ve şeffaf olana dek…
Can güvenliği garantisi olana kadar..
Yönetenlerin görev bilinci adalet duygusu yeşerinceye kadar..
Devlet ve Adalet sistemi herkese makamına mevkiine bakmadan eşit davranana kadar..
Devletin yargının her kese eşit olarak kol kucak açıncaya kadar..
Geçtiğimiz hafta İstanbul Barosuna kayıtlı Av. Ömer Kavili’den bir Adalet feryadı Çığlık yazısı aldım..
Yargıtay 14. Ceza dairesi 13 yaşında bir kız çocuğunun ırzına geçme davasında 26 sanık hakkında kız çocuğunun RIZASINDAN bahisle Beraat kararı vermiş..
Bu nasıl yargıtay nasıl Adalet anlayışı..
13 yaşında reşit olmayan kız çocuğun rızasının varlığını nasıl kabul ediyor..
Ortada bir küçük ve kamu düzeni ihlali var
Avukat yazıyor fiil esnasında kızın fiil mahalli kan revan içinde kalmış çocuk oturamaz halde tıbbi 4 operasyon sonucu oturabilme durumu kazanmış…
O kız çocuğunun dünyası yaşam sevinci hayalleri ne oldu düşünebiliyor muyuz..
Bu küçükler için rıza icadı ilk değil Yargıtay bir hafta önce Konyada Faruki tarikatı halifesine islam ve kuran öğrenmesi için teslim edilen 9..10.. Yaşlarında 7 erkek çocuğa ırza geçme davasında Rıza ve Muvafakat var diye Beraat ettiriyor…
Hakimler yargıçlar Bağıralım mı.. Feryat mı edelim ?
Adalet Çığlığı mı atalım.?.. Biraz Işık… biraz Aydınlanın.. Adalet Diye diye… Bizleri adaletsizliğe ölüme mahküm etmeyin …
Evet Adalet diye diye ölmeyelim…
Adaleti Hamaset duygusunu kutsallarınıza otoriteye güclüye teslim etmeden kullanalım.. Adaleti adalet dışı kavramlara karıştırmayalım..
Yargıçlar, Hukuksuzluğu Adaletsizliği makus talih diye bize millete sineye çektirmeyin ..
Devletinde hukukunda Ayrıcalığı imtiyazı olmaz her ikiside insan insanlar ve Adalet içindir..
Hukuk toplumsal gerçeklerden Temel ahlaki değerlerden soyutlanamaz
Devletten üretilen Emredici yaptırımlar ve hukuk insanlar ve insan onurunu özgürlüğünü insanca yaşamı koruma hedefi üstündedir .. Civalı zarlarla kumar oynar gibi hukuk kurallarını baskıcı güclerin paranın malın hatırın ve devletin emrine veremeyin
Adalet adaleti bilmeyenlerin emrine verilmeyeceğini düşüneli uygulama alanı bulalı yüz yıllar oldu…
Adaleti, hayatın yaşamın her sahasında yargı dışında da varlık aleminde de öne çıkması gerektiğini biliyoruz hatırlıyoruz her halde..
Güce teslim olan Hukuk ve Adalet sınır tanımadan ihlal edilmeye başlanırsa güç sahibi Dayatmacılardan kaçınılamayacak yerlere Yürür be sonra savrulur..
Bu hukukun hukuksuzlaşması devlete teslimiyeti demektir…
Hukuk devlete teslim olursa suistimale açık hale gelir Ülke kalpazanlara, dolandırıcılara, fırsatçılara, ırz düşmanlarına katil şebekelerine mafya Babalarına teslim hale gelir ..
Adalet devlete teslim olursa düşünceler yazılar sanat bilim mal can ve ırz müdaheleye açık hale taşınır..
Adalet adalet dağıtıcılarından akıl ve ilmi düşünmeye..
Bilime saygı ister, gelecek ışıltısı ister Bilgelik ister Adalet feryadına çığlığına duyarlık ister.. Para ve mal sevgisinden uzaklık ister..
Prof. Dr. Sami Selçuk hocanın bir sözünü hatırlıyorum. Adalet içermeyen Karar veren hakimler hukuk fakültesinde Ceza Hukukundan nasıl geçer not alıyor şaşıyorum der.
2017 referandumu ile Türkiyenin geldiği nokta demokratik hassasiyetten uzaklaşma ile meclisin idari vesayete taşınması oldu bu fiili durumun yanında yargınında idari vesayete bağlandığını görüyoruz ama Adaletin Hatıra Gönüle Dosluğa güce teslim edilmemesi gerekir yargı mensupları dünyevi kaygılarda hislerde uzak durmaları için Cüppe içinde veya Peruk altında görev ifa ederler.
Mahkeme duvarlarına ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR sloganını neden yazar asarız… Hakimler Yargıçlar bir kere daha düşünün Her halde süs için değil
Roma imp. Döneminde Roma Hukukundan gelen bir sözü hatırlatır ADALET YERİNE GELSİN İSTERSE KIYAMET KOPSUN denir.. bu güzel sözle adalet mensuplarını adalet üstünde karar vermeye adaletten ayrılmamaya davet ediyor
Sevgi ile selamlıyorum..
26. Aralık 2021

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir