Yazarlar

Yusuf Ziya Kıvanç “DEVLET DE HUKUK DA İNSANLAR İÇİNDİR”

Demokrasiler
Özgürlüklere, İtiraz etme temeline, eleştirel akılcılığa dayanır.
Giordano BRUNO;
Ne gördüğüm hakikatı gizlemekten hoşlanırım ne de bunu açıkça ifade etmekten korkarım.
Aydınlık ve karanlık arasındaki Bilim ve cehalet arasındaki savaşa her yerde katıldım. Bundan dolayı her yerde zorlukla karşılaştım. Cehaletin babaları olan resmi akademisyenlerin yanı sıra kalın kafalı çoğunluğun öfkesinede hedef olarak yaşadım Der.
J. Locke ; Hiç bir insanın diğer insan üzerinde doğal bir otoritesi olmadığı ve Güç de Hak üretemeyeceği için insan toplumlarında meşru otoritenin geride kalan tek meşru temeli ANLAŞMADIR Der. Locke’da Otoriteler Fetihe veya Kutsal hak gibi bir şeye dayalı diğer bir Despotizm ihdas edemezler der..
Devletin ve hukukun ayrıcalığı olmaz her ikisi de insanlar ve adalet için olmalıdır
Hukuk dışılık hukuksuzluk bir ülkede ancak adaletle yenilebilinir
Hukuk her zaman Demokrasi ve Özgürlükle tanımlanmalı Yasallık kendini bireylerin Acılarına Göz Yaşlarına Açlıklarına Ölümlerine vesile olmamalı..
Kamu Vicdanını rahatsız etmemeli vicdanları koparmamalıdır.
Hukuk toplumsal gerçeklerden soyutlanmış bir bilgelik ya da emredici yaptırımlar metinler bütünlüğü değildir olmamalıdır
Hukuk ve hamaset bir birine karıştırılmamalıdır
ÇİÇERO ; Hukuku savunuyorum çünkü Özgürlük istiyorum der.
2022 yılına girdiğimiz bu günlerde çok sesliliğe kimliklerimizin dışındakilere tahammül etmeyi öğrenmeliyiz bu ülkede yaşıyoruz komşularımızın kimliklerine dinlerine saygı duyma ortak yaşama şansımızdır
Ülkeyi tek tip insanlar manzasına taşıyıp çok sesliliği ve kimlikleri bastırmaya devam edemeyiz kimsenin ülkeyi üstü açık yeryüzü hapishanesine çevirmeye hakkı yoktur..
Özgürlük ve insanca yaşama talebi insan olmanın gereğidir.
İnsanlar devletin ve hukukun karar vereceği ne konuşacağı nasıl yaşayacağı Nesne eşya niteliğinde değildir..
İnsan varlığını, gerçeğini göz ardı eden Devlet ve Hukuk insansız otoriter yaptırımlardan başka anlam taşımaz.
Bu durumda iktidarlar tarafından sürekli itilip kakılan insanlar eğer boyun eğip dalkavukluk etmezlerse insan olmaktan kaynaklanan insan haklarının en önemlisi yani Özgürlüğü ararlar ve savunurlarsa tabii hukuk doğal hukuktan gelen hak arama özgürlüğüne kullanıyor demektir.. Düşünce Akıl Bilinç ve Eller zamanı kavramak içindir diyen Octavio Paz, ekler
Gözler açık uyumalı ellerimizle görmeliyiz düşlerimizi
Düş görmeliyiz yönünü arayan ırmağın uykulu kıpırdanışlarıyla
Düş gören güneşin hülyaları kurduğu dünyaları
Yüksek sesle görmeliyiz düşlerimizi söylemeliyiz Şarkıları kökleri dışarı uğrayana kadar
Dünyanın ülkenin nasıl güzelleşeceği düşünü kurmadan nefes alacağımızı zannetmiyorum bu yaşadığımız hayatta Her kese eşit Özgürlükten yanayın
Özgürlüğü yerli yersiz sınırlayan bir hukuk ve devlet insanı insan yapan temel yapıya Doğal hukuka ihanet etmiş bir hukuk ve devlettir.
Böyle bir düzende hukukta devlette meşru değildir..
Çoğulculuk Batı dünyası politikasının keşfinin öğünç ve iftihar kaynağıdır
Demokratik toplum kültürel tekelciliği red eder dışlar…
Bu düşünce içinde toplumda insan sayısınca görüş ve
Yürek sayısınca sevgi vardır çünkü bireyi kişiyi birey yapan tanımlayan şey eşsiz ve emsalsiz benzersiz olma özelliğidir. İnsanlar arasındaki tek ortak nokta benzersiz olma niteliğidir.
Bunun anlamı yaşamın özgürlük özerklilik çeşitlilik değişiklik çok mantıklılık çok odaklılığı demektir
Felsefi siyasi çoğulculuk demektir. Çoğul gerçeklik demektir son çözüm dayatmacılığın reddi demektir.
Çoğulculuk bireysel özgürlüğün. Özerkliğin tabii sonucudur..
Tabiat tek tip insan yaratan bir makine değildir.. Babil kulesi efsanesinde tanrının bile tek dil tasarımından hoşlanmadığı söylenir
Akıl düşünce bize hep ötekinin varlığından doğar öteki öteki kaldığı sürece ırkçılık olmaz
Herkesin aynı şeyi düşündüğü yerde ortamda doğrusu kimse düşünmüyor demektir.. İnsanlar yerine kişiliksiz yaratıklar hiç olan kimseler vardır..
Deckartes ; Düşünüyorum o halde varım der..
Evet 1982 mexico konferansında kültürel kimliklerin savunulmasının toplumları bölmediği zenginleştirdiği bunları göz ardı etmenin bunalımlara yol açtığı vurgulanmıştır..
Evet devlet ve hukuk herkese eşit davranmalı diye yazıya başladık bilmem meramımı anlatabildim mi..?
Devleti hukuku az da olsa sorgulayabildik mi ?..
Otoriteyi düşlerimizde gördüğümüz yaşama insanlığa özgürlüğe Demokrasiye hukuk devletine davet edebildim mi?..

Özgür Demokrat Hukuk ve Adalete riayetkar bir ülke Türkiye temennisi ile okuyan herkesi selamlıyorum.
9.ocak 2022.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir